Ахуйн болон орон сууцын гаражын хаалга

Бүтээгдэхүүний нэр: Ахуйн болон орон сууцын гаражийн автомат хаалга
Захиалга өгөх утас: 86003018, 86003088, 99245833

 

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга 1

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга 2

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга 3

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга 4

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга 5

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга 6

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга (дотор)

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга (дотор)

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮

Ахуйн гаражийн хаалга (дотор)

Сайн чанарын хавтас

Өнгөний сонголт: Цагаан, Бор, Шаргал, Саарал

1м2 үнэ: Цагаан – 350’000₮ , Бор – 380’000₮