Үйлдвэр, агуулахын автомат хаалга

Бүтээгдэхүүний нэр: Үйлдвэр, агуулахын автомат хаалга
Захиалах: 86003018, 86003088, 99245833